KONTAKT

Obchodné meno:

 

Automobilová orientačná súťaž klub Poprad

 

Právna forma: občianske združenie

 

IČO: 37938410

 

Sídlo:

 

Šrobárova 47

 

058 01 Poprad

 

 

2019 - 2023 AOS Poprad